Landbouwbodems als zwarte doos                    Grond en bodemVerkeerd begrepenLeven van de cijnzen, niet van het kapitaal

Julius Hensel verzamelde stenen die in veel bodems voorkomen, gooide ze in het vuur om ze op te warmen, en haalde ze er dan uit om ze te laten barsten in koud water. Nadien werden ze fijner gemalen met een hamer. Vandaag is vulkanisch rotsmeel gewoon verkrijgbaar in de handel.

 

Doodgezwegen? Join the club!N, P, K: hoe lang nog?

Verschillende landbouwers in Hensels onmiddellijke omgeving experimenteerden met rotsmeel en waren onder de indruk van de resultaten. Maar verkopers van kunstmest zagen in dit opkomend succes van het goedkopere, langer werkzame en vooral betere rotsmeel een bedreiging voor hun afzetmarkt. Het kwam tot een rechtszaak omdat ene professor Wagner, directeur van het landbouwonderzoeksstation in Darmstadt, een groots opgevatte communicatiecampagne had gevoerd in tijdschriften en met pamfletten, waarin hij Hensels rotsmeel een waardeloze zwendel had genoemd en Hensel zelf een charlatan.                                                                           

Dat pikte Hensel niet: hij had immers met zijn onderzoek als doel de landbouw weer rendabel te maken, gezonde gewassen te produceren en onvruchtbare gronden opnieuw in productie te nemen om de hongerigen te kunnen voeden. Een twintigtal lokale boeren die het rotsmeel hadden uitgeprobeerd, kwamen hem te hulp door hun bevindingen gezamenlijk kenbaar te maken. De veroordeling van dr. Wagner, die als onderzoeker uit de ruif at van de kunstmestfabrikanten, kwam er niet omdat de feiten ondertussen waren verjaard. Maar het kwaad was geschied.

 

En ook vergeten

In 1908, 15 jaar na Hensels boek, verscheen Soil Science  al veertig jaar aan het experimenteren was met rotsmeel. Morgan won in die tijd overal tuinbouwwedstrijden met zijn recordoogsten van reusachtige ziekteresistente groenten en fruit. Morgan geloofde zoals Hensel dat alle planten de stikstof uit de lucht opnemen en dat er in de bodem alleen voldoende lucht, mineralen, organische stof en vocht nodig zijn om gezonde gewassen te kweken. De organische stof bestaat idealiter uit plantaardig materiaal, niet uit dierlijk. Ook verbrande vezelrijke materialen kunnen de werking van het bodemleven verbeteren, want dat is volgens Morgan waar het om draait.

 

Anno 2009:www.remineralize.org