Lava als bodemverbeteraar
Hoofdbestanddeel van lava is kiezelzuur. Het volgende belangrijke mineraalbestanddeel is aluminiumoxide. Daarna calcium, ijzer en magnesium oxide. Verder bevat lava, mangaan, fosfor en zwavelverbindingen.

Vertoont een bodem tekorten aan mineraalstoffen en sporenelementen, dan is lava voor de mineraalstoffen verzorging, onvervangbaar. Deze tekorten zijn merkbaar door een verminderde biologische activiteit en een toename van het aantal ziekten.
3 tot 5 ton lavagruis per hectare (elke 3 jaren) is vaak al voldoende. Het gebruik van kalk is dan overbodig!

De volgende belangrijke factor is het gehalte aan sporenelementen.  Dit zijn de centrale atomen waaruit de celvorming en het ontstaan van aminozuren geregeld wordt. Deze zijn voor het plantaardig, dierlijk en menselijk leven onmisbaar! Lava dient als voedingstofbinder en werkt als een ionenwisselaar in het complexe systeem van de uitwisseling van voeding tussen bodem en plantenwortels.

Tevens zorgt lava voor de humusopbouw in het bodemleven. Bodems die met lava zijn behandeld worden in de loop der jaren lichter om te bewerken en worden geschikter voor wisselteelten, maar ook voor eenzijdige teelten. Men heeft geconstateerd dat de producten die van lava behandelde bodems worden geoogst, eerder rijp zijn en hogere gehaltes aan suiker en zetmeel bevatten.
Lava zorgt voor het broodnodige evenwicht!

 

Alleen zeer fijn gemalen steenmeel, zoals Eifelgold lavameel met max. 95% onder 40 micron, met daarbij een nuttig kontaktoppervlak, garandeert onmiddelijke en duurzame werking in de bodem.

 

Lava 0.3 (3mm) geschikt om de bodem "luchtiger"te maken,verbeterd de water-en mineraalhuishouding van lichte zand-en veengronden maar ook de structuur van zware kleigrond.

 

Lava 0.1 (1mm)  (met cq. 20% meel fractie) kan de bodem ook "luchtiger" maken, minder dan 0.3 maar voegt door het fijn aandeel wel sneller minerale voedingsstoffen aan de bodem toe. Dit product wordt gecontroleerd op specificaties voor RHP substraten.

 

Eifelgold lava, lava 0.3 en lava 0.1 zijn natuurlijke bodemverbeteraars die rijk zijn aan silicium, calcium, magnesium en sporenelementen.  Door het hoge siliciumgehalte wordt lava veelvuldig toegepast in de land-en tuinbouw, de veehouderij, boomkwekerijen, kassen, akkers, weilanden, (groente) tuinen, composthopen, paardenweiden, stallen, ligboxen en in veevoeders.

 

Toepassing

 

EIFELGOLD Lavameel is geschikt voor alle planten en kan het hele jaar door worden

toegepast.  Het regenereert de bodem en vult de nodige sporenelementen aan.

Het verbeterd de water- en mineralenhuishouding van lichte zand- en veengrond maar

ook de structuur van zware kleigrond. Door het verbreken van de onderlinge verbinding

tussen de fijne kleideeltjes wordt de grond ruller.

 

  - oppervlakkig inwerken in de grond (100-200 g/m2)

  - of gemengd met compost aanbrengen (10-20 kg/m3)

  - mengen met (pot) aarde ( 5-20 g/L)

  - stuiven in het plantgat en op de wortelkluit

  - stuiven op het blad (100 g/m2 in de ochtenduren als het blad nog vochtig is)

  - oplossen in water en sproeien op het blad ( 20 g/L op bewolkte dagen)

 

Opbrengen van lavagruis

 

Het opbrengen van lavagruis gaat moeilijk met kunstmeststrooiers met een schuddend pijpje maar gaat prima met de schijfmodellen, de kippenmest strooier of een schuimaarde machine.

 

Omdat het vochtig is kan het meel compacteren dus is ons advies niet gelijk de hele bak van de strooier vol te gooien maar deze deels te vullen en eventueel wat los te maken als dat nodig is.