Lava3  is geen lavameel zoals wij verkopen maar diabasmeel,

 

Men noemt dit lava3 omdat de naam lava niet te beschermen is, dus onze naam Lava"meel" wordt misbruikt.

 

Lava3 is geen lavameel zoals wij verkopen, het heeft nl minder magnesium en calcium, klanten zouden een bewijs van oorsprong moeten vragen met de bevestiging, dat het volgens de FiBL is toegestaan voor de Biologische landbouw.

 

Onder de naam "Eifelgold" wordt materiaal aangeboden dat geen lavameel is (=plagiaat, een gesteentemeel met andere samenstelling)

 

Ook "Biolith" is geen lava maar een Diabasmeel.

 

Indien de "melen" niet op de lijst van FiBL staan dan bevat het materiaal meestal teveel zware metalen. 

 

Klanten moeten een bewijs van oorsprong vragen met de bevestiging dat het volgens de FiBL is toegestaan voor de Biologische Landbouw met analyses.